Pricelist

7 200,-
12 100,-
48 000,-
2 600,-
1 300,-
Praktický lékař pro děti
2 400,-
1 300,-
Alergologie a imunologie
2 100,-
1 300,-
300,-
2 700,-
1 900,-
1 300,-
2 400,-
3 000,-
1 800,-
2 700,-
600,-
Gastroenterologie
2 100,-
1 300,-
400,-
Chirurgie včetně proktologie
1 900,-
1 300,-
2 400,-
3 000,-
2 700,-
600,-
1 600,-
600,-
2 400,-
3 300,-
400,-
Interní vyšetření
2 100,-
1 300,-
Kardiologie / Angiologie
2 100,-
1 300,-
400,-
Neurologie
2 100,-
1 300,-
Ortopedie
1 900,-
1 300,-
1 500,-
400,-
500,-
Gynekologie
1 900,-
1 300,-
300,-
300,-
Revmatologie
2 100,-
1 300,-
Fyzioterapie
1 000,-
1 400,-
200,-
Masáže
1 000,-
1 400,-
Psychologie a psychosomatika
1 200,- až 1 400,-
2 000,- až 2 300,-
2 700,-
2 200,-
Nutriční poradenství
600,-
500,-
Pilates
900,-

Order to the doctor